28 mei 2018

Privacyverklaring

GDPR, privacy, privacyverklaring, veiligheid

 

1. Organisatie

De Companjong vzw
Christine Vandenbranden
GSM: 0479/20 39 20
info@decompanjong.be

De Companjong is een erkende vereniging zonder winstoogmerk (vzw).
Ondernemingsnummer: 0677.525.006

De Companjong houdt gegevens bij van deelnemers & mantelzorgers, vrijwilligers, donateurs en contacten in de zorgsector.

De Companjong houdt rekening met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Deze privacyverklaring geldt bij bezoek aan de website van De Companjong en als je beroep doet op de diensten van de vzw. We behouden ons het recht om op elk moment deze privacyverklaring te wijzigen, kijk dus regelmatig op onze website voor de laatste versie.

 

2. Gegevens en rechtvaardiging

De Companjong houdt persoonsgegevens bij

 • In het kader van een contract: om vrijwilligersovereenkomsten en lidmaatschap uit te voeren.
 • In het kader van het gerechtvaardigd belang: voor het verwerken van giften en om donateurs, deelnemers, mantelzorgers, vrijwilligers en contacten in de zorgsector op de hoogte te houden van onze activiteiten en resultaten.
 • In het kader van de ondubbelzinnige toestemming: om newsletters te sturen naar sympathisanten. Voor het gebruik van foto’s in onze externe communicatie (sociale media, website, newsletter, folders, etc.)

 

Deze gegevens houden we bij:

 • Naam & voornaam
 • Geboortedatum (van deelnemers en vrijwilligers)
 • E-mailadres
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Werkgever/organisatie (voor contacten in de zorgsector)

We gebruiken deze gegevens om je op de hoogte te houden van de activiteiten en resultaten van vzw De Companjong.

3. Je gegevens worden opgeslagen in

 • Dropbox: dit is een online opslagruimte waar enkel de bestuursleden van De Companjong toegang hebben, die de gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun functie (voorzitster, penningmeester, communicatievrijwilliger).
 • Mailchimp: dit is een online marketingtool die De Companjong gebruikt voor het versturen van e-mails en newsletters.
 • Een papieren ledenregister dat wordt bewaard op de Maatschappelijke Zetel van de organisatie.

De Companjong geeft (geanonimiseerde) gegevens door van websitebezoekers (http://decompanjong.be) aan Google voor de analyse van de website.

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

4. Rechten

5 jaar na je laatste contact met De Companjong (toevoegen van gegevens, openen van een newsletter, etc.) worden je gegevens verwijderd.

In elke newsletter vind je een link om je uit te schrijven. Je hebt recht op inzage en aanpassing van alle gegevens die we van jou bijhouden. Stuur een mail naar info@decompanjong.be om je gegevens op te vragen.

Je hebt het recht om al je gegevens uit de databank van De Companjong te laten verwijderen. Stuur een mail naar info@decompanjong.be om je gegevens te laten wissen.

De Companjong doet er alles aan om je gegevens op een veilige en ethische manier te behandelen. Heb je een klacht over de manier waarop De Companjong omgaat met je gegevens? Stuur dan een e-mail naar info@decompanjong.be of bel 0479/20 39 20 (Christine Vandenbranden – voorzitster). Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Emailadres: